Thứ Sáu, 27/04/2018 | 13:27:26

Bảng lảng khói chiều Bắc Sơn

Bắc Sơn đẹp lắm! Thung lũng này có những chiều khói bay bảng lảng, tan dần vào không gian, “sưởi” ấm không khí trong mùi của rơm rạ. Từng đụn khói bốc lên cao, được gió thổi đi xa ùa vào những mái nhà, hòa cùng khói lam chiều trên gác bếp của những gia đình dân tộc.