Nhà hàng Số lượng 56

Nhà hàng Sao Hôm

Giá từ 40,000 đ

CCLUB - Trà Sữa Karaoke

Giá từ 20,000 đ

Resto - Nhà Hàng Ý

Giá từ 20,000 đ

Nhà hàng Sao Hôm

Giá từ 40,000 đ

CCLUB - Trà Sữa Karaoke

Giá từ 20,000 đ

Resto - Nhà Hàng Ý

Giá từ 20,000 đ

Toki Hot Pot & BBQ

Giá từ 100,000 đ

Pizza Hut - Cần Thơ

Giá từ 40,000 đ

KFC - Vinatex

Giá từ 30,000 đ

KFC - Big C Cần Thơ

Giá từ 30,000 đ

Hoa Sứ

Giá từ 300,000 đ

Gony Reataurant

Giá từ 20,000 đ

6 Đời 3

Giá từ 350,000 đ

Ngọc Sương Bốn Mùa

Giá từ 100,000 đ

Làng Tre Phi Hổ 2

Giá từ 250,000 đ

Hot Pot - Mậu Thân

Giá từ 10,000 đ

Vườn Bia Đất Phương Nam

Giá từ 350,000 đ

Jollibee - CoopMart Cần Thơ

Giá từ 15,000 đ

Jollibee - BigC Cần Thơ

Giá từ 15,000 đ

Cây Bưởi 2

Giá từ 300,000 đ

Nhà Hàng Thái Bình Dương

Giá từ 300,000 đ

Ẩm Thực Vạn Phát

Giá từ 50,000 đ

Quán Gió Chiều

Giá từ 50,000 đ

Nynkasi - World Of Beer

Giá từ 100,000 đ

Nhà Hàng Cồn Khương

Giá từ 50,000 đ

Hồng Ký - Mì Chú Lương

Giá từ 20,000 đ

Bốn Mùa Hải Sản

Giá từ 500,000 đ

Đoàn 30

Giá từ 500,000 đ

Phước Lộc Thọ

Giá từ 350,000 đ

Vĩnh Ký

Giá từ 250,000 đ