Khách sạn Số lượng 19

Được 2 sao Sapa Riverside II

Giá từ 305,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Fansipan View Sapa

Giá từ 463,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Hoàng Hà Sapa

Giá từ 259,000 đ

Được 2 sao Sapa Riverside II

Giá từ 305,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Fansipan View Sapa

Giá từ 463,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Hoàng Hà Sapa

Giá từ 259,000 đ

Được 1 sao Nhà nghỉ Sapa

Giá từ 320,000 đ

Được 2 sao Khách Sạn Elysian Sapa Hotel

Giá từ 415,000 đ

Được 3 sao Khách Sạn Châu Long Sapa 1

Giá từ 430,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Sunny Mountain Sapa

Giá từ 582,000 đ

Được 4 sao Khách sạn Châu Long Sapa 2

Giá từ 935,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Sapa View

Giá từ 879,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Hmong Sapa

Giá từ 858,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Bamboo Sapa

Giá từ 616,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Sapa Paradise

Giá từ 588,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Sapa Luxury

Giá từ 521,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Grandview Sapa

Giá từ 293,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Hoàng Gia Sapa

Giá từ 303,000 đ

Được 2 sao Asiana Sapa Thac Bac Hotel

Giá từ 238,000 đ

Được 2 sao Khách sạn Starlight Sapa

Giá từ 219,000 đ

Được 4 sao U Sapa Hotel

Giá từ 1,260,000 đ

Xem nhiều nhất