28/07/2015 16:55:00

Những 'cánh đồng' trên biển Đồng Châu

Ở Đồng Châu, có những cánh đồng không xanh rì màu lúa mà nằm sâm sấp dưới nước biển. Thấp thoáng trên mặt nước lấp lánh, bàng bạc là các chòi canh như túp lều dựng trên cà kheo, tạo nên cảnh tượng vừa độc đáo vừa bình dị nơi biển trời Đồng Châu, Thái Bình.

Minh Minh
Ảnh: Cao Anh Tuấn