Cafe - Bar Số lượng 201

Chill Sky Bar - Rooftop AB Tower

Giá từ 200,000 đ

Lush Saigon Bar

Giá từ 95,000 đ

Chill Sky Bar - Rooftop AB Tower

Giá từ 200,000 đ

Lush Saigon Bar

Giá từ 95,000 đ

Fuse Sài Gòn Club

Giá từ 500,000 đ

Shahar Lounge

Giá từ 50,000 đ

Vuvuzela Beer Club

Giá từ 200,000 đ

Le Pub

Giá từ 300,000 đ

M.Bar - Majestic Hotel

Giá từ 100,000 đ

Acoustic - Cafe Rock

Giá từ 60,000 đ

Nightspot & Wine Bar

Giá từ 500,000 đ

KOH Thai

Giá từ 200,000 đ

Sin Ultra Lounge

Giá từ 300,000 đ

The Hideaway Bar

Giá từ 100,000 đ

Beer Republic Club

Giá từ 200,000 đ

Vuvuzela Beer Club

Giá từ 150,000 đ

Nhật Nguyệt Cafe

Giá từ 15,000 đ

We Restaurant & Lounge

Giá từ 80,000 đ

Tatu Beer Club

Giá từ 20,000 đ

Martini Bar - Park Hyatt Hotel

Giá từ 500,000 đ

Casbah Pub

Giá từ 50,000 đ

Apocalypse Now Bar

Giá từ 50,000 đ

Viva Lounge & Restaurant

Giá từ 100,000 đ

Kabuto Cá Kiểng

Giá từ 150,000 đ

Boheme Pub

Giá từ 50,000 đ

Relax Garden

Giá từ 16,000 đ

Woodstock Bar

Giá từ 100,000 đ

Blue Ginger

Giá từ 100,000 đ