Khách sạn Số lượng 250

Được 4 sao Khách sạn Eden Sài Gòn

Giá từ 1,296,000 đ

Được 4 sao Khách sạn Royal Sài Gòn

Giá từ 971,000 đ

Được 4 sao Khách sạn New Pacific Sài Gòn

Giá từ 1,425,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Sophia Sài Gòn

Giá từ 796,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Victory Sài Gòn

Giá từ 876,000 đ

Được 3 sao Khách sạn LaFelix Sài Gòn

Giá từ 481,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Riverside Sài Gòn

Giá từ 835,000 đ

Được 5 sao Khách sạn Pullman Saigon Centre

Giá từ 3,015,000 đ

Được 3 sao Khách sạn Anpha Boutique

Giá từ 1,135,000 đ

Được 3 sao Sunland Hotel

Giá từ 827,000 đ

Được 5 sao Sài Gòn Domaine Luxury Residences

Giá từ 2,192,000 đ

Được 5 sao Khách sạn Nikko Sài Gòn

Giá từ 2,622,000 đ

Được 5 sao Khách Sạn Lotte legend Sài Gòn

Giá từ 2,693,000 đ

Được 4 sao Khách sạn Royal Lotus Saigon

Giá từ 1,146,000 đ

Được 4 sao Khách sạn Oscar Sài Gòn

Giá từ 888,000 đ

Được 4 sao Khách sạn Continental Sài Gòn

Giá từ 1,358,000 đ