Điều Khoản Sử Dụng

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web https://timeoutvietnam.vn/. Xin vui lòng đọc kỹ và chú ý. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến các điều khoản sử dụng trang web, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: [email protected].

Bằng cách truy cập nội dung của trang web https://timeoutvietnam.vn/ (sau đây gọi là “trang web”), quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây, cũng như chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và rời khỏi ngay lập tức.

Quý khách cam kết rằng sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật và tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định hiện hành.

Quý khách cam kết không sử dụng trang web một cách gây hại đến hiệu suất hoạt động, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web, hoặc gây giảm chức năng tổng thể của trang web.

Quý khách cam kết không xâm phạm tính bảo mật của trang web, không cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà quý khách có thể cho là có trên trang web hoặc trên máy chủ lưu trữ.

Quý khách chịu trách nhiệm toàn bộ đối với mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh, bao gồm các khoản phí pháp lý, do vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này. Quý khách đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ tức thì đồng nghĩa với sự chấp nhận của quý khách với các điều khoản và điều kiện này.

Hành vi sao chép, phân phối dưới bằng bất cứ hình thức nào, bất kể trực tuyến hay ngoại tuyến, đều bị nghiêm cấm. Mọi hoạt động trên trang web, bao gồm hình ảnh, logo, văn bản và thông tin khác, là tài sản của https://timeoutvietnam.vn/ (trừ khi có quy định khác).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trên trang web của chúng tôi, đôi khi có thể xảy ra tình trạng thông tin đã lỗi thời.

https://timeoutvietnam.vn/ có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cam kết nỗ lực cập nhật thông tin liên tục để đảm bảo sự chính xác, tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng mọi thông tin trên trang web luôn hoàn toàn đúng và hiện đại.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề cập ở trên.

Sửa đổi lần cuối: 26-10-2023